Member ginn

Member ka ginn all lëtzebuerger Ingenieur-, Architektur-, Physik-, Mathé-, Chimie-, Bio- oder Informatikstudent (inkl. all Doktorand oder Assistent an dëse Fachrichtungen) esou wéi all Wirtschaftsingenieursstudent, dee méi wéi 50% Ingenieursfächer beleet.

D’ANEIL gëtt gefouert vun dëse Studenten, déi sech all puer Woche versammelen. A verschiddenen Unisstied hu mir Delegéierter, un déi’s du dech kanns wennen.

Alternativ kanns de den Online Formular ausfëllen. Du bass awer eréischt Member wann’s de 5 Euro op de Kont vun der ANEIL IBAN LU54 0019 4200 0727 3000, bei der Spuerkeess (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk „Däin Numm – Cotisatioun“.

Wann’s du scho fäerdeg bass mat studéieren, da kanns du Donateur ginn. Gëff dat am Formular an an der Iwwerweisung un.

Déi meeschten Infoen iwwer eis Aktivitéiten fënns de an eiser Facebook-Grupp. Där kanns de hei bäitrieden.

Mir hunn och eng Facebook-Säit op där mir verschidden Infoen deelen an natierlech eng Instagram-Säit op där mer Fotoe vun den Aktivitéiten deelen.