Auszeechnungen

Prix d'excellence
Fondation Enovos

Den „Prix d’excellence“ gëtt een mol d’Joer vun der Fondation Enovos un Studenten déi hier Masteraarbecht ofgeschloss hunn iwwerreecht.

Den Präis ënnerstëtzt virun allem d’Fuerschung am Beräich vun erneierbaren Energien an nohalteger Entwécklung. 

D’Deadline fir d’Kandidature ofzeginn ass den 15 Juli 2022.

FNR awards
FNR

Den FNR vergëtt järlech Auszeechnungen an den Kategorien „Outstanding scientific achievement“, „Outstanding PHD thesis“, „Outstanding promotion of science to the public“ an „Outstanding Mentor“. Den FNR well andeems d’Kommunikatioun tëscht den Chercheuren verbesseren an wëssenschaftlech Aktivitéiten ënnerstëtzen.

Des Präisser riichten sech un Studenten déi entweeder hier Master- oder Doktoraarbecht fäerdeg hunn.

L.s.c circular and Innovation awards
L.s.c engineering

Den L.S.C Engineering Grupp organiséiert den Wettbewerb “ L.S.C Circular and Innovation Awards“ bei deem Aarbechten vun Studenten, déi sech mat den Themen Kreislaufwirtschaft an Innovation befaassen, ausgezeechent ginn. 

D’Moto vum L.S.C Engineering Grupp ass d’Plangen an d’Bauen vun nohaltegen Projeten. 

Soumat ass dësen Wettbewerb interessant fir Studenten déi hier Bachelor-/Masteraarbecht oder hiren BTS an engem vun den folgenden Beräicher ofgeschloss hunn: Strukturenuntersuchung, Infrasturktur, Raumordnung oder Mobilität. 

Schroeder Award
Schroeder & Associés

Schroeder & Associés vergëtt all Joer den Schroeder Award un 3 Bauingenieursstudenten fir hier Bacheloraarbecht. 

Säit 2021 gëtt och nach een supplementären Präis un een Ingenieursstudent onofhängeg vun sengem Studiejoer verginn.