Let's engineer

De Let’s engineer ass eis Broschür fir zukünfteg Ingenieurstudenten. E gëtt all Joer gratis op der Foire de l’Etudiant verdeelt an enthält kuerz a knapp gefaasst déi wichtegt Informatiounen zum Ingenieurstudium a -beruff, sou wéi eng Beschreiwung vun deene wichtegste Studiegäng.

Wann s du de Let’s engineer wëlls geschéckt kréien, da so eis Bescheed.