- Since 1958 -

Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois

Wat ass d'ANEIL?

D’ “Association Nationale des Étudiants Ingénieurs Luxembourgeois”, gegrënnt 1958, ass den eenzege Veräin, deen d’Interesse vum lëtzebuerger Ingénieursstudent vertrëtt. Si ass politesch, ideologesch a konfessionnell neutral.

Fir ween ass d'ANEIL?

D’ANEIL representéiert 300-350 Studenten, déi gréisstendeels Maschinnebau, Bauingenieur, Chimie, Biologie, Physik, Elektrotechnik, Informatik, Mathematik an Architektur studéiren an dat a ganz Europa, vierun allem an Däitschland, der Schwäiz, der Belsch, Frankräich, Éisterräich an England.

Nächst Eventer

Fir eng éischte Kéier maache mir dëst Joer um Student fir 1 Dag vun der ACEL mat. Eise Programm besteet aus zwee Deeler:

1) Moies

No enger kuerzer Aféierung vun der ACEL stelle mir als ANEIL den Ingenieur- an Naturwëssenschaftsberaich fir. Unhand u Beispiller sollt dir verstoe firwat ee Wëssenschaftler gebraucht gëtt a wat de Beruff esou eenzegaarteg meescht. Natierlech wäerten Froe wei ‘wou kann ech Studéieren a wei gesäit mäi Studium aus’ net ze kuerz kommen.
Doropshin fënnt vun 10:00 bis 12:00 eng Visite vun dem Héichuewen an der Cité des Science am Fonds Belval statt.

2) Mëttes

No der Mëttegpaus wäert dir kennen u verschiddenen Workshops deelzehuelen.Heibäi hutt dir de Choix zwëschent zwou Méiglechkeeten:

a) Méiglechkeet Thema: Problem Solving: An dësem Workshop wäert dir erkläert kréie wei eng Icetea-Maschinn funktionéiert. Am Unhang dovunner musst dir d’Maschinn verbesseren an optimiseieren andeems dir als Gruppe zesumme schafft.

b) Méiglechkeet Thema: Haustechnik a Statik: An enger éischter Phase stelle mir iech Thema Fiichtegkeet an Technik an engem Gebai fir. Um Unhang vun dëser Presentatioun gi mir d’Technik am Unisgebäi selwer besichtegen soudass dir d’Theorie un engem praktesche Beispill kennt gesinn. Do dono wäert e weidere Workshop stattfanne mam Thema Statik vun enger Bréck. No enger kuerzer Virstellung wei eng Bréck iwwert hale kann, ass är Kreativitéit gefrot. Dir wäert nämlech mussen är eege Bréck aus Holz bauen. Uschléissend dorunner wäert dir kennen d’Resistenz vun ärer Bréck bis zum briechen testen.

Hei kanns du dech umellen!