Prix d'Excellence Enovos

Den “Prix d’excellence” gëtt een mol d’Joer vun der Fondation Enovos un Studenten déi hier Masteraarbecht ofgeschloss hunn iwwerreecht.

Den Präis ënnerstëtzt virun allem d’Fuerschung am Beräich vun erneierbaren Energien an nohalteger Entwécklung

D’Deadline fir d’Kandidature ofzeginn ass den 15 Juli 2023.