Impressum

Dës Homepage, www.aneil.lu, ass déi offiziell Internetpräsenz vun der ANEIL - der Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois a.s.b.l.. Eis Kontaktinformatioune sinn ënnert der Rubrik "ANEIL" ze fannen. 

Sämtlech Inhalter op www.aneil.lu stinn ënnert der Responsabilitéit vum Comité vun der Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois a.s.b.l.. Uspriechpartner ass eise Webmaster
D'Benotze vun Texter, Biller, Zeechnungen, dem Layout, Scripten oder anere Ressource vun dëser Säit ouni déi explizit Zoustëmmung vum Comité ass verbueden. 

All verlinkte Säite goufe bei der Astellung vum Hyperlink op hir Rechméissegkeet kontrolléiert. 
Fir zwëschenzäitlech Verännerunge gëtt keng Verantwortung iwwerholl. Bei positiver Kenntniss vun der Onrechméissegkeet gëtt de Link ewechgeholl. 

Bei der Entwécklung vun dëser Homepage ware bedeelegt (an alphabetescher Reiefolleg):
  • Yves Duhr (graphical programming, interface programming, testing, content)
  • Luc Lanners (server setup, graphical programming, testing, content)
  • Max Schmitz (layout: idea and realization, graphical realization, testing, content)