4ßcontact

 
 

4βcontact 2016

     


De 4ßcontact ass eng Broschür, déi all Joer als Ergänzung op eiser Table Ronde un all d’Participanten ausgedeelt gëtt.

E faasst déi wichtegst Informatiounen zu den Entreprisen zesummen an e liwwert de Studenten an Diploméierten deen néidege Startpunkt fir eng Bewerbung.

4ßcontact